Home            PSBA Hymn

PSBA HYMN

 

PSBA Naming hirang

Pag-ibig namin ay tunay

Tanglaw ka’t aming gabay

Sa landasin ng buhay

 

Ang Sagisag mo at Pangalan

Saan man ay itatanghal

Kaya’t sundin and sumpa naming

Katapatan ay di magmamaliw

 

PSBA, PSBA

Batis ka ng karunungan

Nang dahil sa yo’y yumabong and isipan

Upang magsilbi sa mahal na Inang Bayan

 

 
  
 All Rights Reserved © 2000 Philippine School of Business Administration Inc. - Quezon City (PSBA - Q.C.)™
R.I.P. 1980 -2013